מהנדס בודק


1 דקות קריאה

מהנדס בודק, אותו איש מקצוע אשר ידע לנתח מערכות החשמל אשר מצויות במפעל או באולם שלנו וכן הלאה, וידע ליתן האישור, כי המערכות כולן בטוחות ואמינות לעבודה בסביבה בטוחה. אף פעם אי אפשר להיזהר מידי כשמדובר במערכות חשמליות, ואלו צריכות להיות מאושרות על ידי אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת מהנדס בודק. לא בכדי הלכה וקבעה המדינה חוקים ותקנות להקמת מערכות חשמליות.  

בעודנו שוכרים מהנדסי חשמל שונים אשר מתכננים וגם מקימים בפועל ממש את מערכות החשמל שלנו, אנו תמיד יודעים כי נהיה נדרשים לאישור סופי, כמו גם חוקי, של מהנדס בודק, כי הסביבה החשמלית אשר יצרנו, או אשר יצרו עבורנו, היא ודאי סביבה בטוחה לעבודה, שאינה מסכנת את הסביבה ואת העובדים שלנו.

מוטב להיזהר מאשר להצטער. מהנדס בודק, כיוון שלא נטל חלק בתכנון ובביצוע עבודת החשמל ודאי שיהיה לו קל יותר להצביע על ליקויים ואלמנטים שמהווים סכנה. אי אפשר שניתן לאדם מבפנים, שמעורב בעבודה עצמה וודאי מגיע אם אינטרסים מסוימים, לבדוק ולאשר עבורנו את העבודה. שכן זה עלול להיות נתון לכל מיני שיקולים זרים שלא תמיד נוכל לדעת אם אכן כל מה שמעניין אותו הוא טיב ובטיחות העבודה.

על כן אנו שוכרים את שירותיו של מהנדס בודק, וזה, הוסמך על ידי המדינה לבוא ולתת את האישור הסופי כי אנו מפעילים סביבה בטוחה שאינה מסכנת אותנו ואת העובדים. הבטיחות תמיד מעל לכל. ואין די שנוכל לעשות בשביל להבטיח את הבטחון שלנו ושל העובדים שלנו. על כן החשיבות הרבה שבעבודה עם מהנדס בודק.