אספקת חשמל באמצעות גנרטורים וכן תחנות כוח


1 דקות קריאה

גנרטורים ושימושיהם

אנרגיה היא היכולת לגרום לעבודה להיעשות, כלומר, ליצור פעולה או תהליך. אנרגיית החשמל, בהיותה אנרגיה נקייה ונוחה לשימוש, היא מקור האנרגיה העיקרי המשמש להפעלתם של מכשירים ומכונות רבות במרחב הביתי, התעשייתי, המסחרי והציבורי. מעבדי מזון, מכונות תפירה, מעליות, מכונות ייצור ועוד – כל אלו מכילים מנועים שהופכים את אנרגיית החשמל לתנועה, ובכך הם מפעילים את חלקי המכונות הדרושים לשם ביצוע עבודתן.

גנרטורים ומנועים חשמליים

רוב המכשירים החשמליים בבית ומחוצה לו ניזונים מאספקת חשמל ראשית, מזרם חשמלי שנוצר בגנרטורים גדולים בתחנות הכוח, ונישא בקווי מתח הפרושים ברחבי המדינה ומביאים אותו עד אלינו, לנקודת החשמל. הגנרטורים מונעים באמצעות   מנועי שריפה או טורבינות (המונעות בכוח המים),   וכל גנרטור הוא למעשה מנוע חשמלי שפועל במהופך. המנוע הופך אנרגיה חשמלית לאנרגיית תנועה, ואילו הגנרטורים הופכים תנועה לאנרגיית חשמל.

אספקת חשמל באמצעות גנרטורים וכן תחנות כוח

אנרגיית החשמל, שמשתלבת בכל היבט וחלק מחיינו, מיוצרת בתחנות כח הפזורות ברחבי המדינה, ומגיעה אלינו באמצעות קווי מתח שנמתחים בין עמודי חשמל, או מונחים מתחת לפני הקרקע. מרגע שהחשמל נכנס אלינו הביתה, הזרם החשמלי זורם דרך חוטים שעוברים בקירות, ברצפה ובתקרה, ומגיע לנורות ולשקעים החשמליים השונים.

המתח של הזרם החשמלי שמגיע לביתנו עומד בדרך כלל על 220 וולט. אבל המתח של זרם החשמל שנע בקווי המתח מתחנות הכוח (הנשלטות על ידי לוחות בקרה) יכול להגיע לאלפי וולט ואף יותר. הסיבה לכך היא שאובדן החום של זרם חשמלי במתח גבוה קטן מאובדן החום של זרם חשמלי במתח נמוך. במילים אחרות, הזרמה מתחנות הכוח במתח גבוה יעילה יותר.

בכל תחנת כוח ישנם גנרטורים המפיקים זרמים חשמליים, שהמתח שלהם מגיע לכ- 25,000 וולט בקירוב. בדרכו מתחנת הכח לבתים, המתח של זרם החשמל משתנה בתחנות המשנה. תחנת המשנה הראשונה מקפיצה את המתח לערכים שבין 132,000 ו – 140,000 וולט. לאחר המעבר בקווי המתח הגבוה של הרשת הארצית, תחנות המשנה מורידות את המתח לערכים שבין 11,000 וולט ו- 33,000 וולט כדי לספק חשמל למפעלים ולתעשיות. משם המתח עובר בקווי מתח על עמודי חשמל מקומיים אל תחנות משנה נוספות, המורידות את המתח כך שיהיה אפשר לספק חשמל לבתים. השנאים של תחנות המשנה מעבירים את הזרם בין סלילים גדולים, השונים זה מזה בצפיפותם, וכתוצאה מכך חלה ירידה במתח, עד התאמתו למתח הביתי.

גנרטורים כתחליף לנקודת חשמל

במקומות שאין בהם נקודת חשמל (כמו שטחים פתוחים) או כשהחשמל לא מגיע מכל סיבה שהיא (הפסקת חשמל, קצר חשמלי, ניתוק מכוון מהחשמל), ניתן להשתמש בגנרטורים קטנים כתחליף. הגנרטורים הללו מייצרים עבורנו חשמל, באופן דומה לזה של הגנרטורים שבתחנת הכוח. אלא שהגנרטורים הקטנים הללו מייצרים חשמל במתח קטן בהרבה, המתאים לשימוש ביתי או תעשייתי, ללא כל צורך בתחנות משנה.

גם הגנרטורים הללו ממירים אנרגיה מכנית (אנרגיה שמקורה בתנועה) לחשמל, והם עושים זאת באמצעות מנוע שריפה שנמצא בתוכם ופועל על גז גנרטורים או על דיזל גנרטורים. ללא הגז או הדיזל, הגנרטורים לא יוכלו לבצע את עבודתם.